Instaurarea comunismului în România

securea comunista
Comuniștii ne-au șantajat într-un moment când forțele politice care ar fi putut să ajute la redresarea morală și materială
a țării erau dispersate, slăbite de război sau dezorientate.
Toate așteptau ca binele să vină de undeva, din altă parte, nu de la ele însele.
(Regele Mihai)