SNAC

„Să ne cunoaștem fără prejudecăți” este un proiect în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară, al cărui scop principal este dezvoltarea spiritului de voluntariat şi de implicare a elevilor de liceu prin valorificarea iniţiativei, interesului, talentului acestora în vederea unei mai bune integrării sociale şi a dezvoltării educaţionale individuale a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Obiectivele proiectului au în vedere: dezvoltarea spiritului de voluntariat şi a toleranţei în rândul elevilor şi profesorilor, valorificarea potenţialelor individuale ale elevilor, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare inter şi intrapersonală, dezvoltarea motivaţiei pentru participarea la acţiuni de voluntariat, dezvoltarea spiritului de lucru în echipă şi a spiritului creativ, promovarea valorilor educaţiei pentru sănătate, educaţiei pentru mediu, educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru comunicare. Calendarul activităţilor este axat pe activităţi care au bază lucrul pe echipe mixte de elevi-voluntari şi beneficiari, cuprinzând în special activităţi de tip lucru manual, de recreere, sportive etc.