Formule și Funcţii

Funcţiile aplicaţiei Excel

sunt instrumente încorporate de calcul care pot efectua calcule complexe din diverse domenii (baze de date, statistic, matematic, financiar, analitic, etc.).

Orice funcţie este compusă din denumirea funcţiei şi argumentele funcţiei, precizate între paranteze rotunde.

Multe dintre funcţii au mai multe argumente, constituite într-o listă de argumente şi separate între ele prin punct şi virgulă ; pentru setările în limba română, sau , pentru setările în limba engleză.

Funcţii matematice

Funcţiile din categoria Matematică şi Trigonometrie (tabul Formule, grupul Bibliotecă de funcţii) – se întind de la simple formule pentru efectuarea unor calcule elementare până la funcţii complexe.

SUM – Funcţia SUM adună valorile precizate drept argumente. Sintaxa: SUM (number1; number 2; ...) unde number 1, number 2, ... sunt de la 1 la 30 de argumente pentru care se va obţine însumarea.

Exemple:

SUM(A3:A7) SUM(23;14) SUM(C1:B33;23)
 • =SUM(10;20) – adună 10 cu 20.
 • =SUM(A1;30;40) – adună conţinutul celulei A1 cu 30 şi cu 40.
 • =SUM(A2:B4) – adună conţinutul celulelor A2,A3,A4,B2,B3,B4.
 • =SUM(A1;30;A2:B4) – adună conţinutul celulei A1 cu 30 şi cu conţinutul celulelor A2, A3, A4, B2, B3, B4.

MIN(lista argumente) - calculează minimul valorilor referite în lista de argumente.

MAX(lista argumente) - calculează maximul valorilor referite în lista de argumente.

COUNT(lista argumente) - numără câte valori numerice sunt referite în lista de argumente.

COUNTIF Sintaxa: =COUNTIF(zona, criteriul)

Argumentele:

 • zona = zona selectată de celule
 • criteriul = criteriul care stabilește care celule vor fi numărate

Exemple:

 1. =COUNTIF(A1:A10,100) // numără celulele egale cu 100
 2. =COUNTIF(A1:A10,"ion") // numără celulele egale cu "ion"

COUNTIFS

Sintaxa

COUNTIFS(zonă_criterii1, criterii1, [zonă_criterii2, criterii2]…)

 • Zonă_criterii1 Obligatoriu. Este prima zonă în care se evaluează criteriile asociate.
 • Criterii1 Obligatoriu. Sunt criterii sub formă de număr, expresie, referință de celulă sau text care definește care celule vor fi contorizate. De exemplu, criteriile se pot exprima ca 32, „32", „>32", „mere" sau B4.
 • Zonă_criterii2, criterii2... Opțional. Sunt zone suplimentare și criteriile asociate. Se acceptă până la 127 de perechi de criterii/zonă.

Vezi exemplu.

Vezi tutorialul.

AVERAGE(lista argumente) - calculează media aritmetică a valorilor referite în lista de argumente.

Exercițiu

SUMIF – Această funcţie adună argumentele specificate printr-un criteriu dat.

Sintaxa: SUMIF(range;criteria;sum_range)

 • range(intervalul) reprezintă celulele ce vor fi evaluate de criteriul dat;
 • criteria reprezintă criteriul, sub forma unui număr, expresie sau text, care stabileşte care celule vor intra în adunare;
 • sum_range reprezintă celulele supuse operaţiei de adunare.

Funcţia SUMIF va aduna doar acele celule din zona sum_range al căror corespondent din zona range îndeplinesc criteriul specificat; dacă se omite argumentul sum_range, atunci vor fi supuse adunării celulele din zona range. Exemplu: SUMIF(B2:B10;”>25”) – această funcţie va calcula suma valorilor din zona B2:B10 care depăşesc valoarea 25.

ROUND – Funcţia rotunjeşte un număr la numărul specificat de zecimale. Sintaxa: ROUND(number;num_digits) unde number este numărul ce se va rotunji, num_digits reprezintă numărul de zecimale la care va fi rotunjit numărul. Dacă num_digits este 0, numărul va fi rotunjit la cel mai apropiat întreg; dacă count este mai mic ca 0, numărul este rotunjit către stânga separatorului de zecimală. Exemple:

 • ROUND (123,12345;2) = 123,12
 • ROUND (123,12345;0) = 123
 • ROUND (123,12345;) = 123
 • ROUND (123,12345;-1) = 120
 • ROUND (123,12345;-2) = 100

INT – Această funcţie rotunjeşte în jos un număr până la cel mai apropiat întreg furnizează drept rezultat partea întreagă a unui număr) Sintaxa: INT (number). Exemple: INT(2,91) = 2. INT(-2,91) = -3

Funcţii statistice

Între funcţiile din categoria Statistice se regăsesc atât funcţii simple, pentru returnarea mediei aritmetice, minimului, maximului unui domeniu, numărare (AVERAGE, MIN, MAX, COUNT). Sintaxa: MAX(number 1;number 2;...).

Funcţia logică IF

Din categoria funcţiilor Logice, funcţia IF testează o condiţie şi returnează o valoare dacă condiţia precizată este adevărată (îndeplinită) şi o altă valoare dacă condiţia este falsă (nu este îndeplinită). Pentru evaluarea condiţiei logice la adevărat sau fals se utilizează operatori relaţionali (=, <>, <, >, <=, >=).

Sintaxa: IF(Logical_Test;Value_if_true;Value_if_false) unde Logical_Test reprezintă condiţia şi este orice expresie ce poate fi evaluată ca adevărată sau falsă; Value_if_true reprezintă rezultatul pentru condiţie adevărată iar Value_if_false reprezintă rezultatul pentru condiţie falsă; dacă această ultimă opţiune este omisă, rezultatul pentru condiţie neîndeplinită va fi valoarea logică FALSE.

Exemplu: =if(C3>5, "Admis","Respins")

Dacă trebuie să folosim condiționări multiple folosim AND împreună cu if.

Exemplu: =IF(AND(A2>0,B2<100),TRUE, FALSE)
Dacă A2 este mai mare decât 0 și B2mai mic decât 100 atunci se returnează adevărat; dacă nu fals.

Dacă vrem să verificăm dacă numai una din condiții este adevărată folosim OR în loc de AND.
=IF(OR(A4>0,B4<50),TRUE, FALSE)
Dacă A4 este mai mare decât 0 sau B4 este mai mic decât 50 se returnează adevărat; dacă nu fals.

Exercițiul 1
Exercițiul 2

Funcția SUBTOTAL

Funcția subtotal returnează un subtotal dintr-o listă. Cel mai ușor este realizarea unui subtotal utilizând comanda SUBTOTAL din grupul OUTLINE, tabul DATA.

Avem următorul tabel:

Se cere:

 • totalul general al vânzărilor
 • subtotalul pentru fiecare regiune
 • subtotalul pe ani pentru fiecare regiune

Pașii:

 1. sortarea datelor pe regiune, ani, luni (sortare particularizată). Rezultatul sortării:
 2. Click pe butonul Subtotaluri din Date/Schiță
 3. Din fereastra deschisă am ales an.

  Rezultatul:

  Am selectat și regiunea. Rezultatul:

  Subtotal pe luni

Funcția vlookup

= VLOOKUP(Valoarea pe care doriți să o căutați, zona în care doriți să căutați valoarea, numărul coloanei din zona care conține valoarea returnată, Potrivire exactă sau Potrivire aproximativă - indicată ca 0/FALSE sau 1/TRUE).

Există patru informații de care aveți nevoie pentru a construi sintaxa VLOOKUP:

 • Valoarea pe care doriți să o căutați, numită și valoare de căutare.
 • Zona în care se află valoarea de căutare. Rețineți că valoarea de căutare trebuie să fie întotdeauna în prima coloană din zonă pentru ca VLOOKUP să funcționeze corect. De exemplu, dacă valoarea de căutare se află în celula C2, zona trebuie să înceapă cu C.
 • Numărul coloanei din zona care conține valoarea returnată. De exemplu, dacă specificați B2: D11 ca zonă, trebuie să considerați că B este prima coloană, C a doua și așa mai departe.
 • Opțional, puteți specifica TRUE dacă doriți o potrivire aproximativă sau FALSE dacă doriți o potrivire exactă a valorii returnate. Dacă nu faceți nicio specificare, valoarea implicită va fi întotdeauna TRUE sau potrivire aproximativă.

Exemplu

exemplu vlookup

Tutoriale