Grafice (diagrame)

Realizarea graficelor

În Excel un grafic (diagrama) este definit ca o reprezentare grafică a datelor numerice dintr-un tabel.

Pentru realizarea unei diagrame se selectează acele blocuri de celule din tabel care vor fi reprezentate grafic (inclusiv celulele corespunzătoare din capul de tabel), apoi Inserare → Diagramă (Insert → Chart) şi se parcurg cei patru paşi ai ferestrei Expert diagramă (Chart Wizard)

Fig.1 Inserare diagrame
inserare diagramă
Tipuri de diagramă
 1. Diagrama cu coloane (Column): este utilizată pentru compararea valorilor diferite, în acelaşi interval de timp. Vz. Fig.1 Inserare diagrame.
 2. Diagrama cu bare (Bar): este asemănătoare diagramei cu coloane, ceea ce le diferenţiază este faptul că, cele două axe sunt inversate. Sunt utilizate tot pentru a compara, valori diferite într-o perioadă de timp.
  Fig.2 Diagrame cu bare
 3. Diagrama cu linii (Line): este utilizată pentru a ilustra, evoluţia în timp a uneia sau a mai multor mărimi, indicând tendinţele şi proiecţiile.
  Fig.3 Diagrame linie
 4. Diagrama circulară/radială (Pie): permite ilustrarea relaţiei dintre părţile unui întreg.
  Fig.4 Diagrama radială
 5. Diagrama cu suprafeţe (Area): este similară celei cu linii şi este utilizată pentru a ilustra variaţia în timp.
  Fig.5 Diagrama suprafață
 6. Diagrama inelară (Doughnut): este asemănătoare diagramei circulare şi ilustrează, cât reprezintă fiecare parte dintr-un întreg.
  Fig.6 Diagrama inelară
 7. Diagrama radar (Radar): este utilizată pentru a ilustra relaţiile dintre diferite serii de date şi relaţiile dintre fiecare serie şi toate celelalte.
  Fig.7 Diagrama radar
 8. Diagrama cu suprafeţe 3D (Surface): este utilizată pentru a ilustra dependenţele dintre mai multe variabile sau pentru a reprezenta cantităţi mari de date, din mai multe perspective sau mai multe perioade de timp.
  Fig.8 Diagrama suprafețe 3 D
 9. Diagrama cu bule (Bubble): permite ilustrarea relaţiilor dintre mai multe serii de date.
  Fig.9 Diagrame cu bule
 10. Diagrama bursieră (Stock): este potrivită pentru a ilustra variaţii în timp.
  Fig.10 Diagrame bursiere
 11. Diagrama Scatter (XY – de împrăştiere): indică relaţiile dintre cele mai multe valori din cadrul unei serii, îşi găseşte utilitatea cel mai bine în statistică, arătând legăturile dintre punctele date şi poziţia lor faţă de valoarea medie.
  Fig.10 Diagrame Scatter
Teme
 1. Tema 1 Titlul fișierului încărcat: nume_elev_grafice_exercitiul_1
 2. Tema 2 Titlul fișierului încărcat: nume_elev_grafice_exercitiul_2
 3. Tema 3 Titlul fișierului încărcat: nume_elev_grafice_exercitiul_3

Editarea graficelor

Modificarea graficelor, a componentelor acestora, se face selectând respectivul grafic, după care se utilizează instrumentele de lucru cu graficele: tabul Instrumente diagramă şi anume opţiunile puse la dispoziţie de secţiunile Proiectare, Aspect şi Format. Secţiunea Proiectare pune la dispoziţie următoarele opţiuni:

Prin intermediul secţiunii Aspect se pot realiza mai multe operaţii asupra diagramelor: