Utilizarea tabelelor pivot

Definirea

Tabelul pivot, ca instrument de asistare a deciziei, reprezintă o facilitate prin care datele conţinute de o foaie de calcul pot fi permutate, în vederea scoaterii în evidenţă a unor informaţii. Un tabel pivot utilizează date pe două dimensiuni pentru a crea un tabel în trei dimensiuni.

Tabelul pivot permite crearea unui tablou de sinteză în care câmpurile unui tabel sau ale unei baze de date pot fi orientate pe linie sau pe coloană, asupra datelor operându-se agregări şi calcule sub formă de totaluri, medii, minim, maxim, etc. Aceste operaţii pot fi selectate dintr-o listă de funcţii predefinite, tabelul pivot permiţând operarea de calcule diferite asupra aceloraşi elemente supuse sintetizării.

Din punct de vedere operaţional, tabelul pivot este un instrument care permite o asociere foarte elastică a unor câmpuri într-o manieră interactivă, fapt ce duce la regruparea datelor şi prezentarea acestora într-un mod sintetic. Tabelul pivot posedă un asemenea grad de interactivitate încât, odată ce a fost creat, orice câmp al tabelei poate fi deplasat (prin glisare cu mouse-ul) în orice locaţie a foii de calcul, obţinându-se astfel o reorientare a structurii tabelului printr-un singur pas. Facilităţile tabelului pivot sunt acelea ce permit ascunderea unor nivele de sintetizare. De regulă, nivelul de sintetizare ce urmează a fi inhibat trebuie să fie în mod obligatoriu ierarhic inferior, ca mod de agregare, faţă de primul nivel. Gruparea informaţiilor pe mai multe nivele de centralizare determină obţinerea unei viziuni mai sintetice în ceea ce priveşte analiza şi reprezentarea datelor.

Realizarea unui tabel pivot

Tabelul pivot realizat se realizează pe baza tabelului 1 de la lecția 1. Se selectează o celulă din tabel. Pentru a iniţia crearea tabelului pivot se va alege comanda Insert Pivot Table din meniul Insert.

Inserarea tabel pivot
Urmare a comenzii anterioare, va apare o cutie de dialog, intitulată Create Pivot Table.
Cutie dialog

In această cutie de dialog pot fi setate o serie de elemente pentru tabelul pivot, cum ar fi:

După specificarea tuturor acestor elemente, se apasă butonul OK. Am selectat ca tabelul să fie pe aceeași pagină. Am făcut clic pe o celulă pentru a preciza locația.

Zona de selecție

Apare o listă cu câmpurile disponibile pentru crearea tabelului pivot.

Câmpuri tabela pivot

Pentru crearea tabelului pivot este necesară specificarea câmpurilor care se doresc a fi introduse în tabel. Acest lucru se face prin selecţia câmpurilor din lista de câmpuri. Eu am selectat toate câmpurile.

Tabelul pivot

După ce am ales graficul:

Graficul rezultat